fbpx
0 Tuotetta
Valitse sivu

Käyttöehdot

Käyttöehdot

I. KÄYTTÖEHDOT let-out.com
II. MÄÄRITELMÄT
III. TARJOTTEET PALVELUT
IV. REKISTERÖINTI JA TUNNISTUS
V. TILAAMINEN
VI. TILAA HINTA
VII. MAKSUTAVAT
VIII. TILAUKSESTA KIELTÄMINEN JA TAVAROIDEN PALAUTUS
IX. TAKUUT JA VALITUKSET
X. IMMATERIAALINEN OMAISUUS
XI. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
XII. TOIMITUS
XIII. MITÄTÖSLAUSEKE
XIV. TOIMINTAA SÄÄNTELEVÄT VIRANOMAISET
XV. KIISTAA

 

I. KÄYTTÖEHDOT let-out.com

Nämä Käyttöehdot säätelevät toisaalta Dilis AMC LTD:n, jäljempänä let-out.com, ja toisaalta Sivustolla olevien verkkosivustojen ja palvelujen käyttäjien (jäljempänä Käyttäjät) välisiä suhteita.
Dilis AMS LTD on Bulgarian tasavallan kauppalain mukaan rekisteröity yritys, jonka tunnus on 202167249 ja jonka rekisteröity kotipaikka ja johdon osoite: Spas Ginev 7, Sofia 1510, Bulgaria.
Lue julkaistut Yleiset ehdot kokonaisuudessaan ennen kuin käytät Sivustolla tarjottavia tieto- ja kaupallisia palveluita (jäljempänä Palvelut). Katselemalla Sivustoa jokainen Käyttäjä sitoutuu automaattisesti noudattamaan alla kuvattuja ehtoja.
Tämä asiakirja sisältää tietoa let-out.com:n toiminnasta ja yleiset käyttöehdot let-out.com:n tarjoamille palveluille, jotka säätelevät meidän ja jokaisen käyttäjämme välistä suhdetta.
Yleisten ehtojen vahvistaminen on välttämätön ja pakollinen ehto sopimuksen tekemiselle Käyttäjän ja let-out.com:n välillä.
Hyväksymällä yleiset käyttöehdot käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn hänen ja let-out.comin välisen sopimuksen perusteella. Tällaisia ​​tietoja ovat nimet, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite.

let-out.com pidättää oikeuden muuttaa voimassa olevia ehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, muutokset näkyvät sivuston sivulla.

 

II. MÄÄRITELMÄT

Näitä yleisiä ehtoja sovellettaessa seuraavat ehdot tulee ymmärtää seuraavasti:
Verkkosivusto – https://let-out.com ja kaikki sen alasivut.
Käyttäjä - on luonnollinen henkilö, joka hankkii tavaroita tai käyttää palveluita, joita ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai ammatilliseen toimintaan, ja jokainen henkilö, joka tämän lain mukaisena sopimuspuolena toimii kaupallisen tai ammatillisen toimintansa ulkopuolella.
Yleiset ehdot – nämä yleiset ehdot, jotka sisältävät käyttöehdot, tietosuojakäytännön, evästeet, rekisteröinti- ja toimitussäännöt, vapaaehtoisen riidanratkaisun, sopimusten luopumisen ja vaihtolomakkeet sekä monia muita laillisesti relevantteja tietoja, jotka ovat saatavilla Sivustolla.
Henkilötiedot – kaikki henkilöä koskevat tiedot, jotka paljastavat hänen fyysisen, psykologisen, henkisen, perhe-, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen identiteettinsä.
Tavarat - irtainta aineellista omaisuutta, lukuun ottamatta lailla valtuuttamien elinten täytäntöönpanotoimilla tai muilla toimenpiteillä myymiä tavaroita sekä valtion viranomaisten myytäväksi ilmoittamia valtion hyväksi luovuttamia tai takavarikoituja esineitä.
Osto-myyntisopimus – sopimus, jolla elinkeinonharjoittaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan tavaran omistusoikeuden kuluttajalle ja kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan niistä hinnan, mukaan lukien sopimukset, joiden kohteena ovat sekä tavarat että palvelut.
Vaihtoehtoinen kuluttajariitojen ratkaisumenettely – kuluttajariitojen tuomioistuinten ulkopuolinen ratkaisumenettely, joka täyttää erityislain tai oikeussuhteen osapuolten välisen erityisen sopimuksen vaatimukset, jonka toteuttaa kuluttajan vaihtoehtoista ratkaisua käsittelevä toimielin. riita-asiat / välimiesmenettely, sovittelija tai muut /.

 

III. TARJOTTEET PALVELUT

Kuluttajilla on mahdollisuus tehdä myynti- ja toimitussopimus let-out.com:n tarjoamista tavaroista.

 

IV. REKISTERÖINTI JA TUNNISTUS

Voit tilata rekisteröityneenä käyttäjänä tai vieraana. Tarvitset sähköpostiosoitteen tilauksen tekemiseen ja saatat joutua asettamaan selaimesi hyväksymään sekä evästeet että ponnahdusikkunat, jotta voit käyttää kaikkia verkkosivuston toimintoja, mukaan lukien tuotteiden lisääminen ostoskoriin ja lähettäminen. Tilauksesi.

Tehdäksesi tilauksen sinun on oltava vähintään 16-vuotias tai vanhempi, jos sovellettava laki sitä edellyttää sopimuksen tekemiseksi Tommy Hilfigerin kanssa, ja sinun on oltava kuluttaja – ei jälleenmyyjä.

Let-out.se tunnistaa sivuston käyttäjät tallentamalla lokitiedostoja Sivuston palvelimelle ja Käyttäjän IP-osoitteen.
Let-out.se:llä on oikeus kerätä ja käyttää tietoja Käyttäjistä Käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ja tarkoituksiin näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Tietoja, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa, voivat olla nimet, puhelinnumerot, osoitteet, sähköpostiosoitteet sekä muut tiedot, jotka henkilö ilmoittaa vapaaehtoisesti rekisteröityessään. Mukaan lukien kaikki muut tiedot, joita Käyttäjä syöttää, käyttää tai antaa käyttäessään let-out.comin tarjoamia palveluita.
Vain yli 16-vuotiaat voivat rekisteröityä sivustolle.

Let-out.se noudattaa asianmukaista huolellisuutta ja on vastuussa rekisteröinnin yhteydessä tiedoksi tulleiden Käyttäjän tietojen suojaamisesta, paitsi ylivoimaisen esteen, vahingossa tapahtuneen tai kolmansien osapuolien ilkivallan tapauksissa.
Let-out.com ilmoittaa käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä täyttämässä rekisteröintilomakkeessa tietojen toimittamisen pakollisuudesta tai vapaaehtoisuudesta sekä niiden antamisesta kieltäytymisen seuraukset.
Let-out.se saa luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille vain laissa säädetyissä tapauksissa ja laissa säädetyissä olosuhteissa tai käyttäjien nimenomaisella suostumuksella.
Käyttäjä voi rekisteröityä täyttämällä asianmukaisen sähköisen rekisteröintilomakkeen, joka on saatavilla reaaliajassa (on-line) Internetissä osoitteessa let-out.com hyväksyäkseen yleiset ehdot.
Painamalla virtuaalipainiketta, jossa on teksti "Rekisteröityminen" tai muu vastaava teksti, jolla on kirjallinen vahvistus yleisistä ehdoista, Käyttäjä antaa sähköisen asiakirjan ja sähköisen allekirjoituksen lain tarkoittaman sähköisen lausunnon, jossa hän vakuuttaa tuntevansa yleisten sopimusehtojen kanssa. hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Let-out.se voi tallentaa palvelimellaan oleviin lokitiedostoihin Käyttäjän IP-osoitteen sekä kaikki muut tiedot, jotka ovat tarpeen sen tunnistamiseksi ja yleisten käyttöehtojen sähköisen hyväksymisilmoituksen jäljentämiseksi oikeusriitatapauksissa. Yleisten sopimusehtojen teksti on saatavilla Internetissä osoitteessa let-out.com tavalla, joka mahdollistaa sen tallennuksen ja jäljentämisen.
Täyttäessään rekisteröintihakemusta Käyttäjä on velvollinen antamaan täydelliset ja tarkat tiedot henkilöllisyydestä (yksityishenkilöille), oikeudellisesta asemasta (juridisille henkilöille) ja muista let-out.comin sähköisen lomakkeen edellyttämistä tiedoista sekä päivitetään 7 (seitsemän) päivän kuluessa niiden muutoksesta. Käyttäjä sitoutuu antamaan vaaditut henkilötiedot varmistaen, että rekisteröinnin yhteydessä annetut tiedot ovat oikein, täydellisiä ja tarkkoja ja muuttaa niitä ajoissa, jos viimeksi mainittu muuttuu. Virheellisten tietojen antamisesta let-out.com:lla on oikeus välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta lopettaa tai keskeyttää palvelujen tarjoaminen ja Käyttäjän rekisteröinnin ylläpitäminen.
Rekisteröityessään käyttäjä saa yksilöllisen käyttäjätunnuksen, joka voi olla Käyttäjän ilmoittama sähköpostiosoite, ja salasanan päästäkseen palveluihin, jotka ovat saatavilla sivuston let-out.com kautta.
Käyttäjä voi hallita käyttäjäprofiiliaan sivustolla. Käyttäjä voi tilinsä kautta:
1. Katso tehtyjen tilausten historia
2. Tarkkaile tilauksen tilaa
3. Muuta ja muokkaa yhteys- ja toimitustietoja
4. Tarkastele ja muuta "Toivotuslista"-tuotteiden luetteloa
Käyttäjätunnus, jolla käyttäjä rekisteröityy, ei anna muita oikeuksia kuin ne, jotka on nimenomaisesti mainittu näissä yleisissä käyttöehdoissa.
Rekisterinpitäjä on oikeussubjektin edustajana velvollinen ilmoittamaan koko nimensä ja osoitteensa, ts. sen oikeushenkilön nimi, jota se edustaa.
Käyttäjä on velvollinen noudattamaan kaikkea huolellisuutta ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka ovat kohtuudella tarpeellisia salasanansa suojaamiseksi, sekä olemaan paljastamatta salasanaansa kolmansille osapuolille ja ilmoittamaan välittömästi let-out.com laittomasta pääsystä, sekä jos sellainen on todennäköistä ja epäilty. Käyttäjä kantaa vastuun ja riskin tilin salasanan suojaamisesta sekä kaikista hänen tai kolmannen osapuolen hänen salasanaansa käyttävistä toimista.

 

V. TILAAMINEN

Käyttäjät käyttävät let-out.com-sivuston käyttöliittymää tehdäkseen myyntisopimuksia let-out.com:n tarjoamista tavaroista ja palveluista.

Valittuaan yhden tai useamman "let-out.com" -sivustolla tarjottavan tuotteen, käyttäjän on lisättävä ne ostettavien tavaroiden luetteloonsa.
Käyttäjän on annettava yhteystiedot, tiedot toimitusta varten ja valittava maksutapa, minkä jälkeen tulee vahvistaa tilaus sivuston käyttöliittymän kautta.
Kun käyttäjä lähettää tilauksen, lähetämme käyttäjälle sähköpostin, jossa vahvistetaan tilauksesi vastaanottaminen ("Tilausvahvistus"). Tämä ei tarkoita, että olisimme hyväksyneet tilauksesi. Hyväksymme tilauksen, kun tuotteet on lähetetty käyttäjälle – lähetämme käyttäjälle sähköpostin, jossa vahvistetaan, että tuotteet on lähetetty ("Toimitusvahvistus").
Tässä vaiheessa syntyy sopimus, joka sisältää nämä yleiset ehdot, ja se sitoo käyttäjää ja meitä ("Sopimus").
Käyttäjä voi milloin tahansa kirjautua käyttäjäprofiilinsa ja saada tietoa tilauksen tilasta.

Verkkosivustolla olevat tuotteet ovat yleensä varastossa. Kaikki koot, jotka ovat loppuneet, on merkitty ei saatavilla. Meillä voi olla varastossa ongelmia, kun asiakkaat tilaavat tuotteita samanaikaisesti. Jos emme pysty lähettämään jo tilattua tuotetta, voimme peruuttaa tai hylätä kyseisen osan tilauksestasi ja sinulle hyvitetään tai sitä ei veloiteta vastaavasti. Teemme kovasti töitä pitääksemme varastomme mahdollisimman tarkana. Joskus voi tapahtua virheitä.

Jos olet tehnyt tilauksen virheellisesti tai haluat peruuttaa tilauksen ennen sen toimittamista, soita välittömästi Let Outin asiakaspalveluun numeroon +46 737 422 422 ma-pe: 9:00 - 18:00 (normaalihinnat, hinnat matkapuhelinkohtainen voi vaihdella) tai lähetä Let Out osoitteeseen: info@let-out.se

Huomaa, että emme voi tehdä tai hyväksyä muutoksia tilaukseesi (osoite, koko, väri) sen jälkeen, kun tilauksesi on tehty.

Kaikkien verkkosivustolla olevien tilausten täyttäminen riippuu saatavuudesta. Varaamme nimenomaisesti oikeuden peruuttaa tilauksesi mistä tahansa oikeutetusta syystä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraaviin tilanteisiin:

1. Tuotetta ei ole saatavilla
2. Laskutustietosi eivät ole oikein tai niitä ei voida tarkistaa
3. Turvajärjestelmämme merkitsevät tilauksesi epätavalliseksi tilaukseksi tai tilaukseksi, joka on alttiina petoksille
4. Olet alle 16-vuotias tai et muuten ole siinä iässä, jonka sovellettava laki sallii tehdäkseen sopimuksen Let Outin kanssa
5. Olet jälleenmyyjä
6. Emme voineet toimittaa toimituksia antamaasi osoitteeseen
7. Johtuen olosuhteista tai tapahtumista, joihin emme voi vaikuttaa.

Let-out.se:llä on oikeus kieltäytyä tekemästä sopimusta väärän käyttäjän kanssa.
"Let-out.se":llä on oikeus pitää käyttäjää virheellisenä tapauksissa, joissa:
1) Käyttäjä ei noudata Yleisiä ehtoja;
2) on todettu let-out.comin edustajien väärää, ylimielistä tai töykeää kohtelua
3) Käyttäjän "Let-out.se" väärinkäyttö on todettu.

Voit tehdä tilauksen sivustolla 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, myös viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.
Let-out.com-operaattorit käsittelevät asiakkaiden tilaukset ja tiedustelut aukioloaikoina.

Jos olet tehnyt tilauksen virheellisesti tai haluat peruuttaa tilauksen ennen sen toimittamista, soita välittömästi Let Outin asiakaspalveluun numeroon +46 737 422 422 ma-pe: 9:00 - 18:00 (normaalihinnat, hinnat matkapuhelinkohtainen voi vaihdella) tai lähetä Let Out osoitteeseen: info@let-out.se
Huomaa, että emme voi tehdä tai hyväksyä muutoksia tilaukseesi (osoite, koko, väri) sen jälkeen, kun tilauksesi on tehty.

Kaikki let-out.com-sivustolla olevat kuvat ja tuotekuvaukset ovat suuntaa-antavia, informatiivisia ja let-out.com voi muuttaa niitä.
let-out.com ei ole vastuussa tuotteiden tehdaspakkauksista (esim., mutta ei rajoittuen – ei selluloosaa, hologrammitarroja tai muita kyseisen valmistajan tekemiä muutoksia pakkaukseen tai sen suunnitteluun).

Mikäli toimituksessa ilmenee meidän syytämme, kaikki tavaran lähettämisestä tai vastaanottamisesta aiheutuvat lisäkulut ovat let-out.comin kustannuksella. Kaikissa muissa tapauksissa lähetyksen myöhempi lähettäminen tapahtuu käyttäjän kustannuksella.

 

VI. TILAA HINTA

(1) Tarjottujen tuotteiden hinnat ovat ne, jotka on ilmoitettu "let-out.com" -sivustolla tilauksen tekohetkellä. Hinnat ovat EUR.
Tavaroiden hinnat sisältävät arvonlisäveron niissä tapauksissa, joissa se on sovellettavissa.
"Let-out.se" pidättää oikeuden muuttaa sivustolla tarjottavien tuotteiden hintoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Hintamuutos on voimassa kuluttajille siitä hetkestä lähtien, kun se ilmoitetaan nettisivuilla let-out.com. Muutokset eivät vaikuta tilaukseen, jonka olemme vahvistaneet tilausvahvistuksessa.
(2) "let-out.com" voi tarjota alennuksia sivustolla tarjotuista tuotteista. Tällaisia ​​alennuksia koskevat säännöt ovat saatavilla paikasta, jossa alennus näytetään. Alennuksia voidaan antaa eri muodoissa (esim. kampanjat, yksittäin, satunnaisesti tai kilpailun tai asiakaskyselyn tuloksena myönnetyt kanta-asiakasalennukset).
Erilaisia ​​alennuksia ei voi yhdistää tilattaessa ja ostettaessa samaa tuotetta.

Viimeisellä kassalla ilmoitettu kokonaishinta sisältää verot ja toimituskulut. Tämä hinta kirjataan tilausvahvistukseen. Jos maksat luottokortilla, koko tilauksesi kokonaissumma näkyy tiliotteessasi.

 

VII. MAKSUTAVAT

Voit maksaa tuotteet luottokortilla (MasterCard, Visa, QuickPay-maksun kautta), PayPalilla, Google Paylla ja muilla maassasi soveltuvilla tavoilla.
Maksuprosessin aikana maksuyhdyskäytävä voi suorittaa luottokorttitarkistuksen luettavuuden ja petoksen varalta.
3d-suojausvahvistus vaaditaan maksuprosessin viimeistelemiseksi.
Jos 3D-turvatarkastusta tai petosepäilyä ei ole, maksu evätään.

 

VIII. TOIMITUS

Toimitamme tilauksen yleensä 2 arkipäivän sisällä.

Toimitusaika on noin 2-8 työpäivää tilauksen toimituksesta kaikkiin EU-maihin ja se riippuu maasta. Toimitus on ilmainen kaikkiin EU-maihin. Saarille ja vaikeasti toimitettaville paikoille voidaan kuitenkin soveltaa toimitusveroja ja pidennettyä toimitusaikaa.
Joidenkin tiettyjen tuotteiden toimitus voi kestää kauemmin.
Juhla-aikoina (esim. joulu ja pääsiäinen) toimitus voi kestää kauemmin.

Toimitukset Euroopan unionin ulkopuolelle määritellään yksilöllisesti.

Tuotteet toimitetaan varastoltamme tai yhteistyössä toimivien urakoitsijoiden varastoista, jotka sijaitsevat Euroopan unionin alueella.

Tilaus toimitetaan antamaasi osoitteeseen. Jos olet antanut väärän osoitteen tai yhteystiedot, Let-Out.se ei ota vastuuta onnistuneesta toimituksesta

Mikäli toimitetuissa tuotteissa on ilmeisiä materiaali- tai tuotantovirheitä, mukaan lukien kuljetuksesta aiheutuneet vauriot, ilmoita niistä meille välittömästi sähköpostitse tai puhelimitse. Jos et tee niin, se vaikuttaa laillisiin oikeuksiisi.

Vahingoittuneita lähetyksiä koskevat reklamaatiot tehdään lähetyksen vastaanottamisen yhteydessä kuriirin edessä. Asiakkaan on pyydettävä kopio protokollasta ja liitettävä kopio palautuspyyntöä tehdessään.

Jos lähetys on vahingoittunut, asiakkaalla on oikeus olla noutamatta sitä kuriirilta, mikä tarkoittaa suoraan sopimuksen purkamista.

Mikäli asiakas on havainnut virheen ja ilmoittaa siitä oikein, Let-out.se voi korvata sen esimerkiksi seuraavan tilauksen alennuskoodilla.

 

IX. TILAUKSESTA KIELTÄMINEN JA TAVAROIDEN PALAUTUS

(1) Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus syytä ilmoittamatta. Peruuttamisoikeutta voidaan käyttää 14 päivän kuluessa tavaran toimituksesta.
Käyttääkseen tämän lausekkeen mukaista oikeuttaan asiakkaan tulee yksiselitteisesti ilmoittaa "let-out.com":lle sähköpostitse: (info@let-out.se) päätöksestään peruuttaa sopimus yksilöimällä haluamansa tavarat palauttaa ilmoittamalla kaikki tilauksen ja toimituksen tiedot, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: tilauksen sisältö ja arvo, tilauksen tehneen henkilön tiedot, toimituksen hyväksyneen henkilön tiedot ja toimituspäivämäärä toimitus.

Palautuspyynnön saatuaan let-out.com lähettää asiakkaalle molempia osapuolia hyödyttävän toimitusosoitteen. Osoite vaihtelee toimiston tai varaston mukaan, johon tuote palautetaan.
Palauttaessaan tai vaihtaessaan tuotteen asiakas maksaa toimituskulut omalla kustannuksellaan.

Asiakas on velvollinen säilyttämään vastaanottamansa tavarat, niiden laadun ja turvallisuuden palautushetkeen asti siinä muodossa, jossa ne vastaanotettiin.
Asiakas on velvollinen palauttamaan tavarat 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona asiakas on käyttänyt oikeuttaan perua sopimus.
Kun "let-out.com":lle on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä aiheutuneita kuluja ja Käyttäjä vetäytyy sopimuksesta, "let-out.com":lla on oikeus pidättää asianmukainen summa aiheutuneista kustannuksista tai vaatia niiden maksamista .

Palautuksen yhteydessä tavaran tulee olla alkuperäisessä pakkauksessaan, ilman käytön jälkiä tai kaupan vääristymiä (esim. repeytynyt pakkaus, selluloosa, poistettu etiketit, puuttuvat osat jne.) ja sen mukana tulee olla kaikki mukana tulevat asiakirjat – kuitti ja/tai lasku, takuukortti, käyttöohjeet yms.
Kuluttaja sitoutuu palauttaessaan tavaran palauttamaan kaikki tilatun tuotteen mukana saamansa lahjat, mikäli ne on lähettänyt "let-out.com".

Mikäli asiakas ei täytä velvollisuuttaan palauttaa tavaraa yllä mainitun ajan kuluessa ilmoittamatta "let-out.com":lle viivästyksestä ja ilmoittamatta siihen pätevää syytä, katsotaan, että hän on peruuttanut tavaransa. ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta.

Vahingoittuneita lähetyksiä koskevat reklamaatiot tehdään lähetyksen vastaanottamisen yhteydessä kuriirin edessä. Asiakkaan on pyydettävä kopio protokollasta ja liitettävä kopio palautuspyyntöä tehdessään.

Jos lähetys on vahingoittunut, asiakkaalla on oikeus olla noutamatta sitä kuriirilta, mikä tarkoittaa suoraan sopimuksen purkamista.
Mikäli toimitetuissa tuotteissa on ilmeisiä materiaali- tai tuotantovirheitä, mukaan lukien kuljetuksesta aiheutuneet vauriot, ilmoita niistä meille välittömästi sähköpostitse tai puhelimitse. Jos et tee niin, se vaikuttaa laillisiin oikeuksiisi.

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta, jos sen kohteena on:
1. Kuluttajan tilauksesta tai hänen yksilöllisten vaatimustensa mukaan tehtyjen tavaroiden toimittamiseen
2. toimitettaessa sinetöityjä tavaroita, jotka on painettu ja/tai testattu toimituksensa jälkeen ja joita ei voida palauttaa hygieniaan tai terveydensuojeluun liittyvistä syistä (esimerkiksi alusvaatteet, alusvaatteet tai uima-asut)

Kun palautetut tuotteet on tarkastettu ja tarkastettu, saat sähköpostiisi palautusilmoituksen, mikäli palautusta tehdään.

Hyvitykset näkyvät tiliotteessa yleensä 8–10 työpäivän kuluessa. Ajan pituus riippuu yksinomaan korttiyhtiösi käytännöistä. Voit aina tarkistaa hyvityksen tilan verkkotililtäsi tai ottamalla yhteyttä korttisi myöntäjään.

Täyden hyvityksen saamiseksi on tärkeää, että saamme palautetut tuotteet siinä tilassa, jossa sait ne: palautettujen tuotteiden tulee olla täydellisiä, käyttämättömiä, pesemättömiä ja niissä on oltava kaikki tuoteetiketit ja -laput ehjinä, eikä niitä saa käyttää millään muulla tavalla kuin se, joka on kohtuudella tarpeen päättää, haluatko säilyttää tuotteen (tuotteet).

Mikäli tuote palautetaan asiakkaan pyynnöstä, let-out.com pidättää itsellään 5 % summasta hallinnollisia kuluja maksun käsittelystä ja palautuksista.

Mikäli asiakas on havainnut virheen ja ilmoittaa siitä oikein, Let-out.se voi korvata sen esimerkiksi seuraavan tilauksen alennuskoodilla.

 

X. TAKUUT JA VALITUKSET

(1) Kuluttajalla on oikeus vaatia tavaran ristiriitaisuuksia sovitun/tilatun kanssa, jos toimituksen jälkeen havaitaan ristiriitaisuuksia kauppasopimuksen kanssa.
"Let-out.se" ei ole vastuussa värieroista, jotka johtuvat luonnollisista eroista värintoistossa eri näyttömalleista.
Kaikkien takuuhuollon alaisten tuotteiden mukana on tarvittavat asiakirjat, joissa on tiedot takuuajasta (Bulgarin lainsäädännön mukaisesti), takuuhuollon ehdoista ja paikasta.
Kuluttaja ei saa kiistää kuluttajatuotteen kauppasopimuksen mukaisuutta, jos hän tiesi tai ei voinut olla tietämättä sopimusta tehdessään virheestä.
Kuluttajalla on oikeus tehdä reklamaatio tuotteesta riippumatta siitä, onko valmistaja tai kauppias antanut tavaralle takuun.
Kun vaatimus tyydytetään korvaamalla tuote toisella, joka vastaa sovittua, "let-out.com" säilyttää alkuperäiset takuuehdot kuluttajalle.
(3) Kuluttaja voi tavaravaatimuksen tehdessään vaatia maksetun summan palauttamista, tavaran vaihtamista sovittua tai muuta korvausta vastaavaan tavaraan (kukin tapaus käsitellään erikseen).
(4) Valitus on tehtävä kirjallisesti ilmoitettuun sähköpostiin tai postitse yhtiön osoitteeseen. "Let-out.se" tarjoaa verkkosivustollaan pääsyn valituslomakkeeseen. Valituksen voi tehdä myös elinkeinonharjoittajan toimipisteen osoitteeseen. Oikeus valita valituksen tekopaikka kuuluu kokonaan kuluttajalle.

Lataa: Valituslomake
Asiakkaan tulee antaa selkeät, täydelliset ja yksiselitteiset tiedot tapauksesta kirjallisesti ja lakisääteisen valituksen jättämisen määräajan kuluessa sähköpostiosoitteeseen: info@let-out.se.
Valitusta tehdessään käyttäjä ilmoittaa valituksen aiheen, valitsemansa valituksen tyydyttämistavan, vastaavasti vaaditun summan sekä osoitteen, puhelinnumeron ja yhteyssähköpostiosoitteen. Jotta tapaus saadaan ratkaistua mahdollisimman pian, on suositeltavaa liittää valokuvamateriaalia (vain jos tapaus koskee tiettyä tuotetta). Kun tapaus on tarkistettu ja käsitelty, saat kirjallisen vastauksen sähköpostiosoitteeseen, josta valitus lähetettiin (let-out.com ei ole vastuussa mistään ongelmista, jotka eivät ole meidän hallinnassamme viestin vastaanottamisessa lakisääteisen ajanjakson aikana ).
Valitusta tehdessään kuluttajan on liitettävä mukaan myös väitteen perusteena olevat asiakirjat, nimittäin:
1. ostokuitti ja/tai lasku; sekä pöytäkirjat, asiakirjat tai muut asiakirjat, jotka osoittavat, että tavara ei ole sovitun mukainen; muut asiakirjat, jotka osoittavat vaatimuksen perusteen ja määrän perusteella.
Kulutustavaraa koskeva valitus voidaan tehdä kahden vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun sovitun virheen todettiin. Määräaika lakkaa kulumasta siltä ajalta, joka on tarpeen kulutustavaroiden korjaamiseksi tai myyjän ja kuluttajan välisen riidan ratkaisemiseksi sopimukseen pääsemiseksi.
(6) Jos "let-out.com" on antanut tavaroille kaupallisen takuun ja takuuaika on pidempi kuin 5 momentin mukaiset korvausvaatimuksen ehdot. XNUMX, kanne voidaan esittää kaupallisen takuun päättymiseen asti.
Valituksen tekeminen ei ole este valituksen tekemiselle.

(7) 'let-out.com' ylläpitää valitusrekisteriä. Käyttäjälle lähetetään hänen ilmoittamaansa sähköpostiin asiakirja, jossa mainitaan reklamaation numero rekisteristä ja tavaran tyyppi. Kun "let-out.com" hyväksyy valituksen, se antaa asiasta asiakirjan, joka laaditaan kahtena kappaleena ja jonka on toimitettava yksi kopio Käyttäjälle.
(8) "let-out.com" saattaa tavaran pätevän valituksen yhteydessä myyntisopimuksen mukaiseksi kuukauden kuluessa Käyttäjän valituksen tekemisestä.
Jos tavaraa ei korjata edellisen kappaleen mukaisen määräajan umpeutumisen jälkeen, Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ja palauttaa maksettu summa tai vaatia kulutustavaroiden hinnan alennusta pykälän mukaan. 114 CPA.
Myyntisopimuksen mukaisten kulutustavaroiden tuominen on Käyttäjälle ilmaista. Sillä ei ole kuluja kulutustavaroiden lähetyksestä tai sen korjaamiseen liittyvistä materiaaleista ja työstä, eikä siitä aiheudu merkittäviä haittoja.
(9) Jos kulutustavara ei ole kauppasopimuksen mukainen ja kuluttaja ei ole tyytyväinen valituksen ratkaisuun, hänellä on oikeus valita jokin seuraavista vaihtoehdoista:
1. sopimuksen purkaminen ja hänen maksamansa summan palauttaminen; Hinnanalennus.
Kuluttaja ei voi vaatia tavaran palautusta tai hinnanalennusta, jos elinkeinonharjoittaja sitoutuu vaihtamaan kuluttajatuotteen uuteen tai korjaamaan tuotteen kuukauden kuluessa kuluttajan valituksesta.
Elinkeinonharjoittaja on velvollinen tyydyttämään sopimuksen peruuttamisvaatimuksen ja palauttamaan kuluttajan maksaman summan, kun kolme kuluttajan reklamaatiota saman tuotteen korjaamisen jälkeen takuuaikana toistuu jälleen sopimuksen vastaisesti. tavarat myyntisopimuksella.
Kuluttaja ei voi vaatia sopimuksen purkamista, jos kuluttajatuotteen sopimuksenvastaisuus on vähäinen.
XI. IMMATERIAALINEN OMAISUUS

(1) Immateriaalioikeudet kaikkeen "let-out.com" -sivustolla olevaan materiaaliin ja resursseihin (mukaan lukien saatavilla olevat tietokannat) ovat tekijänoikeus- ja lähioikeuslain suojan alaisia, kuuluvat "let-out .se" -sivustolle. tai vastaavalle henkilölle, joka on siirtänyt käyttöoikeuden sivustoon let-out.com, eikä sitä saa käyttää soveltuvan lain vastaisesti. Kopioiessaan tai toistaessaan tietoja sallitun rajojen ulkopuolella, sekä missä tahansa muussa "let-out.com" -sivuston resurssien immateriaalioikeuksien loukkauksessa, "let-out.com":lla on oikeus vaatia korvausta suorista ja välillisistä vahingoista. kokonaan.
Ellei nimenomaisesti toisin sovita, käyttäjä ei saa jäljentää, muokata, poistaa, julkaista, jakaa tai muuten levittää "let-out.com" -sivustolla julkaistuja tietoresursseja.
(2) "let-out.com" sitoutuu huolehtimaan siitä, että Käyttäjällä on mahdollisuus normaaliin pääsyyn tarjottuihin palveluihin. Let-out.se pidättää oikeuden keskeyttää pääsy tarjottuihin palveluihin. Let-out.se:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, harkintansa mukaan poistaa verkkosivuillaan julkaistuja tietoresursseja ja materiaaleja.

 

XII. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Let-out.se:llä on oikeus harkintansa mukaan irtisanoa sopimus yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta, jos se toteaa, että tarjottuja palveluita käytetään näiden yleisten ehtojen, Bulgarian tasavallan lainsäädännön ja/tai yleisesti hyväksyttyjen moraalien vastaisesti. normeja.
Lukuun ottamatta näissä yleisissä ehdoissa määrättyjä tapauksia, osapuolten välinen sopimus päättyy, kun "let-out.com" -sivuston toiminta tai sen verkkosivuston ylläpito päättyy.
Edellä mainittujen tapausten lisäksi kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle viikkoa ennen sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämättä jättämistä.
Sopimuksen kirjallinen muoto katsotaan noudatetuksi lähettämällä sähköpostiviesti, painamalla sähköistä painiketta Käyttäjän täyttämällä tai valitsemalla sisällöllä tai merkitsemällä sivustolla olevaan kenttään (valintaruutu) jne. samankaltainen siltä osin kuin lausunto on teknisesti tallennettu tavalla, joka mahdollistaa sen toistamisen.

 

XIII. MITÄTÖSLAUSEKE

Osapuolet vakuuttavat, että mikäli jokin näiden yleisten sopimusehtojen kohdista osoittautuu pätemättömäksi, tämä ei mitätöi koko sopimusta tai sen muita osia. Virheellinen lauseke korvataan lain tai vakiintuneen käytännön pakottavilla normeilla.

 

XIV. TOIMINTAA SÄÄNTELEVÄT VIRANOMAISET

Let-out.com:n toimintaa säätelevät elimet ovat Consumer Protection Commission / CPC / ja Personal Data Protection Commission (CPDP), joiden koordinaatit ovat seuraavat:
Tietoja CPC:stä: • Verkkosivusto: https://kzp.bg/kontakti puh: 0700 111 22 sähköposti: info@kzp.bg osoite: Sofia, Slaveykov Square, №4A, fl. 3, 4 ja 6
Tietoja CPDP:stä: • Verkkosivusto: https://www.cpdp.bg/ puh: 02 / 91-53-518 sähköposti: kzld@cpdp.bg osoite: Sofia 1592, bul. "Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2

 

XV. KIISTAA

Kuluttajat voivat käyttää European Online Dispute Resolution Platformia (ODR), joka on saatavilla osoitteessa / https://ec.europa.eu/odr/ – yhtenäistä portaalia, jonka avulla EU:n kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat ratkaista keskenään riitoja. .
Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ADR) on tuomioistuimen ulkopuolinen sovittelu, joka perustuu vapaaehtoisuuteen.
Yhteiset sovittelukomissiot auttavat pääsemään sopimukseen kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välillä tavaroiden myyntiä ja palvelujen tarjoamista koskevissa sopimuksissa.
Yhteiset sovittelulautakunnat määritellään alueellisesti, ja kuluttajansuojakomission Sofiassa ja toiminta-alueella Sofiassa, Sofian piirikunnassa toimiva yleinen sovittelulautakunta on toimivaltainen ratkaisemaan let-out.comin ja Käyttäjä. Kyustendilin alue ja Pernikin alue.
Konsolidoitu luettelo Euroopan unionin jäsenvaltioiden hyväksytyistä ADR-elimistä löytyy osoitteesta https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
Riidat, joita ei voida ratkaista millään muulla tavalla, siirretään toimivaltaisen bulgarialaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
Käyttöehdot
LET OUT Verkkokauppa